Miễn Trừ Trách Nhiệm

Các thông tin trên trang web này được tổng hợp bởi những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực Gambling và chỉ mang tính chất tham khảo. Do đó, bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mà bạn cho là đúng đắn. 

Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát trực tiếp hay gián tiếp nào của bạn phát sinh từ việc sử dụng trang web này. 

Một số đường dẫn (URL) ra các trang web bên ngoài trong website này đều không thuộc phạm vi quản lý, kiểm soát của nhacaiuytinyolo.com. Chúng tôi sẽ không kiểm soát nội dung, hình ảnh hay bất cứ các vấn đề nào có trong các website hay links đó. Việc sử dụng những đường links/website đó trên trang web này không ngụ ý hay đại diện cho bất kỳ quan điểm, đề xuất nào mà họ cung cấp.

Nhacaiuytinyolo.com luôn cố gắng giữ cho trang web này luôn hoạt động bình thường nhưng trong một số trường hợp bất khả kháng liên quan đến kỹ thuật như hosting, đường truyền… nằm ngoài khả năng của nhacaiuytinyolo.com. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nhưng sẽ cố gắng thông báo đến anh em cược thủ ngay lập tức và có giải pháp thay thế phù hợp. 

Website này chỉ sử dụng cho những người biết tiếng Việt ở ngoài lãnh thổ Việt Nam từ 18 tuổi trở lên.